Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tuleviku tee 7
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
705-2021
705-2021 31.01.2022
Tuleviku tee 6 VK teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO5476
GEO5476 21.01.2020
Tuleviku tee 5 ehit. geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2003
GE-2003 13.11.2019
Tuleviku tee 14 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
19G8345
19G8345 18.12.2019
Tulevikui tee 7
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-216-17
GEO-216-17 12.10.2017
Trolli kinnistu geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPP
G3-0403-2021-E
G3-0403-2021-E 10.03.2021
Torustike projekteerimise geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
19-G-1062
19-G-1062 11.11.2019
Toonekure tn 13 trasside teostus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO5087
GEO5087 13.04.2020
Toonekure tee vee-, reovee- ja sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ KG-Büroo
261-13TEO
261-13TEO 03.12.2014
Toonekure tee asfalttee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ KG-Büroo
848-21TEO
848-21TEO 31.01.2022
Toonekure tee 9 hoone vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-171-17
V-171-17 13.07.2017
Toonekure tee 8 hoone kommunikatsioonide teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ KG-Büroo
737-20TEO
737-20TEO 29.04.2020
Toonekure tee 7
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Metricus OÜ
20G8493
20G8493 13.08.2020
Toonekure tee 5 ridaelamu kommunikatsioonide teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Soojus, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ KAGU GEODEESIA
16T062
16T062 10.11.2016
Toonekure tee 3 vee-, reovee ja maaküttetorustiku ning side ja elektrikaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ KG-Büroo
356-14TEO
356-14TEO 03.12.2014
Toonekure tee 14, Põvvatu küla, Luunja vald
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T43/2020
T43/2020 29.08.2022
Toonekure tee 14, Põvvatu küla, Luunja vald
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Vesi, Soojus, Sadevesi, Kanalisatsioon, Side)
OÜ Alt ja Ülevalt
T67_2021
T67_2021 21.02.2023
Toonekure tee 14, Põvvatu küla, Luunja vald
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G39/2023
G39/2023 16.08.2023
Toonekure tee 13 ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
21-G-1506
21-G-1506 23.01.2021
Toonekure tee 10 GA, Luunja vald
Geodeetiline alusplaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2156-21
2156-21 31.01.2022
Toonekure tee 10, 12 liitumine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO010_01-17
TEO010_01-17 06.12.2017
Toonekure 6 trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ KG-Büroo
568-18TEO
568-18TEO 05.12.2018
Toominga kü. geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2136
GE-2136 27.05.2020
Tõllu geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Luunja-56-GA
Luunja-56-GA 27.01.2014
Timuski
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia partner OÜ
1012-22
1012-22 29.08.2022
Timuski
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia partner OÜ
1011-22
1011-22 29.08.2022
Timmi tee kinnistutel asuvate elamute elekrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
T-255/07
T-255/07 24.02.2011
Timmi tee geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-355
15-G-355 23.11.2015
Timmi tee 8a geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
ge-1485
ge-1485 06.03.2019
Timmi tee 6a teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Soojus, Vesi, Elekter madalpinge, Hoone vundament)
Desmantes OÜ
1-4-2020
1-4-2020 14.04.2020
Timmi tee 6a geoalus
Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-8-2019
1-8-2019 01.08.2019
Timmi tee 4, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Kanalisatsioon)
OÜ ELKER RMT
Tartu2139GA
Tartu2139GA 31.01.2022
Timmi tee 16 ja Ridaküla tee 6 kanali teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Geodeesia OÜ
ge-1666-1
ge-1666-1 23.04.2020
Timmi tee 16 geo
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-260-17
GEO-260-17 07.02.2018
Timmi tee 14 liitumine elektrivõrguga, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO180_12-18
TEO180_12-18 05.03.2019
Timmi tee 14 ja 14a vee- ning kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geomeister OÜ
18-G-930
18-G-930 27.12.2018
Timmi tee 14 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG115
TG115 30.03.2020
Timmi tee 10
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2141GA
Tartu2141GA 31.01.2022
Tilia mü, Veibri küla geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
21G8769
21G8769 31.05.2022
Tilia katastriüksuse geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-14-10
GEO-14-10
Kaust: 19470
24.03.2015
Teeserva katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2017-061
2017-061 18.04.2017
Teeäärse geodeetilise alusplaani aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-7499
KE-7499 16.01.2017
Teeääre kinnistu mahasõit, Sava küla, Luunja vald, Tartu maakond
Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
24-22-GEO
24-22-GEO 29.08.2022
Tatumaa Luunja vald Toonekure elamurajooni side ja tänavavalgustuse teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T120-15
T120-15 17.11.2015
Tasa, Kavastu
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geodeesia partner OÜ
1121-22
1121-22 28.10.2022
Tartu-Võnnu VK ja vaskkaabli harud (PF204) geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
05G4411
05G4411 26.02.2011
Tartu mk, Luunja v, Veibri küla, Siniliilia tn 3 hoone vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Metricus OÜ
17G7741
17G7741 22.03.2017
Tartu mk, Luunja v, Põvvatu k, Toonekure tee
Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
02-14-GEO
02-14-GEO 27.02.2014
Tartu mk, Luunja v, Parve tee geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
27-15-GEO
27-15-GEO 17.08.2015
Tartu mk, Luunja v, Lohkva, Villemi ja Rehe geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
17G7974
17G7974 23.01.2018
Leiti 1285 kirjet.