Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Uus-Veeriku pumpla elektrivarustuse teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-273-05
1.3-273-05 26.02.2011
Uus-Veeriku tee 9 elamu vundamendi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-255-05
1.3-255-05 26.02.2011
Aasavälja tee gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-190-04
1.3-190-04 26.02.2011
Uus-Veeriku tee 22 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-157-05
1.3-157-05 26.02.2011
Aasavälja ja Uus-Veeriku kinnistud, kanalisatsiooni ja veevarustuse teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-142-04
1.3-142-04 26.02.2011
AS Palmako Ehituse Kavastu tsehhi terriotooriumi valgustus, madalpinge kaabel teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-139-05
1.3-139-05 26.02.2011
Andrese kinnistu gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-101-04
1.3-101-04 26.02.2011
Aasavälja tee 12 veetrassi ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-101-04
1.3-101-04 26.02.2011
Uus-Veeriku gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-046-05
1.3-046-05 26.02.2011
Sava küla maakaabli teostuisjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-031-05
1.3-031-05 26.02.2011
AS PLANTEX AIANDI LÜ ELEKTRIVARUSTUS
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
1.3-028-05
1.3-028-05 26.02.2011
Ollilaane kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T439/09
T439/09 24.02.2011
OÜ Taimistu laohoone elektrivarustuse rekonstrueerimise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T424/09
T424/09 24.02.2011
Timmi tee kinnistutel asuvate elamute elekrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-255/07
T-255/07 24.02.2011
Puupilli tee 1 korterelamute kütteveetorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GA06094
GA06094 24.02.2011
Luunaja aleviku M 1:2000 alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GA06006
GA06006 24.02.2011
Ella tee kinnistutel asuvate elamute elekrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-240/07
T-240/07 08.02.2011
Kabina alajaama F2 elektriliinide rekonstrueerimise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-210/07
T-210/07 08.02.2011
AS Palmako tootmishoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-183/07
T-183/07 08.02.2011
Ruudu tee kinnistute elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-182/07
T-182/07 08.02.2011
Tarmeko Spoon tootmishoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-159/06
T-159/06 07.02.2011
Lõuna kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus. II etapp
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-147/06
T-147/06 07.02.2011
Käbi tn. 6 ehitatava elamu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-144/06
T-144/06 07.02.2011
Anne – Luunja 10 kV liini ümberpaigutamise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-124/06
T-124/06 07.02.2011
AS Palmako kinnistute elektrivarustuse rekonstrueerimise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Gpr 519/06
Gpr 519/06 07.02.2011
AS Palmako kinnistute elektrivarustuse rekonstrueerimise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Gpr 519/06
Gpr 519/06 07.02.2011
Hr. Jaak Käämer’i elamu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Gpr 381/04
Gpr 381/04 07.02.2011
Silver Reek elamu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Gpr 317/04
Gpr 317/04 06.02.2011
Silver Reek elamu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Gpr 317/04
Gpr 317/04 06.02.2011
„Veski“ kinnistule ehitatava elamu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
Gpr 151/02
Gpr 151/02 06.02.2011
Haljasmäe katastriüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
G-348-06
G-348-06 19.01.2011
VÄLJAOTSA KINNISTU GEODEETILINE ALUSPLAAN
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
1.3-189-04
1.3-189-04 19.01.2011
Lillevälja tee põik 2 vee- ja kanalisatsioonitorustike majaühenduste ja elektrikaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
06G4662
06G4662 19.01.2011
Ristikheina tee 1 vee- ja kanalisatsiooni majaühendustorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
06G4685
06G4685 19.01.2011
Jaanilille tee 2 vee- ja kanalisatsiooni majaühendustorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
06G4684
06G4684 19.01.2011
Kontori kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
08G5342
08G5342 19.01.2011
Kaasiku kinnistu gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-397-06
T-397-06 19.01.2011
Kütteveetorustiku rekonstrueerimise projekti geodeetiline alusplaan lõigus Aiandi tee 5 kuni Aiandi tee 7
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GA06001
GA06001 19.01.2011
Luunja vald, sidekanalisatsiooni teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-121
T-121 19.01.2011
Luunja vald, sidekanalisatsiooni teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-121
T-121 19.01.2011
Ristikheina tee 2 vee-ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
05G4457
05G4457 19.01.2011
Uus-Veeriku tee 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
06G4650
06G4650 19.01.2011
Väikelohkva maaüksuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
06G4745
06G4745 18.01.2011
Veeriku katastriüksuse osaline maa-ala plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 18.01.2011
Vanajõe kinnistu I maatüki geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 18.01.2011
Uus-Veeriku kinnistu detailplaneering
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
07DP04
07DP04 18.01.2011
Uus-Veeriku kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
04G3905
04G3905 18.01.2011
Soosaare kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
M-644-00
M-644-00 18.01.2011
Soojuse kinnistu ja lähiala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 17.01.2011
Silgo kinnistu osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
?
? 17.01.2011
Leiti 1124 kirjet.