Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
KAKUMETSA PIIRKONNA JA H. PÕHJALA ERAMU ELEKTRIVARUSTUSE ÕHU- JA KAABELLIINIDE TEOSTUSMÕÕDISTUS
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
i124/050
i124/050 04.03.2011
Alevi katastriüksus (43202:004:0018) maa-ala plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GE-270
GE-270 04.03.2011
Kakumetsa küla Kaariku tee veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-005-06
P1-005-06 04.03.2011
Kakumetsa küla Kaariku tee veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-005-06
P1-005-06 04.03.2011
LÕUNA KINNISTU LIITUMISÜHENDUS ELEKTRIVÕRGUGA MAAKAABLI LIITUMISÜHENDUSE TEOSTUSMÕÕDISTUS
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-006-06
P1-006-06 04.03.2011
Siniliilia tee 4 vundamendi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-009-05
P1-009-05 04.03.2011
KITSEOJA KÜ JAANUS SOMELARI LÜ ELEKTRIVÕRGUGA MAAKAABLI LIITUMISÜHENDUSE TEOSTUSMÕÕDISTUS
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-010-06
P1-010-06 04.03.2011
Andrese kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku mõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P-016-06
P-016-06 30.03.2011
Emajõe kü geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
P1-025-06
P1-025-06 30.03.2011
Uus-Veeriku tee 22 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-029-06
P1-029-06 30.03.2011
Uus-Veeriku tee 30/32 vundamendi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-036-05
P1-036-05 30.03.2011
Kakumetsa küla Leediku kü geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
P1-038-06
P1-038-06 30.03.2011
Uus-Veeriku tee 26/28 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-066-06
P1-066-06 30.03.2011
Uus-Veeriku 22 gaasitorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-041-06
P1-041-06 30.03.2011
Uus-Veeriku tee 26/28 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-066-06
P1-066-06 30.03.2011
Lillevälja tee gaasitorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-057-06
P1-057-06 30.03.2011
Aruheina tee 5, 7, 9 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
P1-053-06
P1-053-06 30.03.2011
Luunja alevikus Puiestee tn 16 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
???
??? 30.03.2011
Luunja alevikus Pargi tn veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
???
??? 30.03.2011
Aliise tee 11 gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-126-07
T-126-07 31.03.2011
Aliise tee 3 madalsurve gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-236-07
T-236-07 31.03.2011
ALIISE TEE 12 JA 14 KANALISATSIOONI- JA SADEVEETORUSTIKU, VEE- JA DRENAAZITORUSTIKU TEOSTUSJOONIS
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-161-10
T-161-10 31.03.2011
Aliise tee 5 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-277-07
T-277-07 31.03.2011
Aliise tee 15 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-301-08
T-301-08 31.03.2011
Järve-Ületee maaüksuste gaasitrassi teostusmõõdistuse I etapp
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-087-07
T-087-07 31.03.2011
Metso kinnistu liitumisühendus elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-072-08
T-072-08 31.03.2011
Veibri-Kodukolde 10kV kaabli paigaldus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-137
T-137 31.03.2011
SALU TEE 3 ELAMU VEE- JA REOVEETORUSTIKU TEOSTUSJOONIS
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-183-07
T-183-07 31.03.2011
Salu tee 8 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-048-06
T-048-06 31.03.2011
Ristiku kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-137-08
T-137-08 31.03.2011
Vahtramäe veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-168-07
T-168-07 31.03.2011
Haljasmäe kü gaasitrassiga liitumine Madalsurve gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-237-07
T-237-07 31.03.2011
Pajula kü gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-338-08
T-338-08 31.03.2011
Retti kinnistu reovee- ja veetorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-193-10
T-193-10 31.03.2011
Lillevälja tee 12 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-184-06
T-184-06 29.04.2011
Lillevälja tee põik 1 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-185-06
T-185-06 29.04.2011
Lillevälja tee 14 side- ja madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-181-10
T-181-10 29.04.2011
Aruheina tee 10 gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-078-07
T-078-07 29.04.2011
Aruheina tee 10 madalsurve gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-372-07
T-372-07 29.04.2011
Aruheina tee 11 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-203-08
T-203-08 29.04.2011
Ristikheina tee 6 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-208-08
T-208-08 29.04.2011
Siniliilia 8 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-186-06
T-186-06 29.04.2011
Siniliilia tee 1 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-275-07
T-275-07 29.04.2011
Siniliilia tee 4 elektri- ja sidekaabli reservtorude teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-252-06
T-252-06 29.04.2011
Siniliilia tee 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-252-06
T-252-06 29.04.2011
Siniliilia tee 4 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-252-06
T-252-06 29.04.2011
Uus-Veeriku tee 30 // 32 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-250-06
T-250-06 29.04.2011
Uus-Veeriku tee 30 // 32 gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
T-250-06
T-250-06 29.04.2011
Annelinna Prisma väliselektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 11-137
GEO 11-137
Kaust: 16537
19.12.2011
Lohkva-Kabina-Vanamõisa (P00044 Kõrvalmaantee nr.22252) km 0,0-2,16 jalg-ja jalgrattatee maa-ala geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Teede Tehnokeskus AS
2011-113
2011-113
Kaust: 16609
09.03.2012
Leiti 1075 kirjet.