Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Toonekure tee 14, Põvvatu küla, Luunja vald
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Vesi, Soojus, Sadevesi, Kanalisatsioon, Side)
OÜ Alt ja Ülevalt
T67_2021
T67_2021 21.02.2023
Tartumaa Luunja vald Kabina küla Koolmeistri põik tänavavalgustuse teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
MTR Halduse OÜ
T650-20
T650-20 13.05.2020
Luunja vald Lohkva küla. Kollu tee 7 kontorihoone ja kõrvalhoone vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T6/2020
T6/2020 16.02.2020
Tartumaa Luunja vald Põvvatu küla Lamba-Kronska planeeringuala sidetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
MTR Halduse OÜ
T618-20
T618-20 16.01.2020
Nõlvaku 2, 6, 8 kaubanduskeskuse maa-ala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
T583/19
T583/19
Kaust: 16733
25.04.2012
Luunja vald, Aasavälja tee 17 üksikelamu ehitusjärgne teostusmõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
T52/2020
T52/2020 20.09.2020
Tartumaa Luunja vald Veibri küla Järvekalda tee 5a sidetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
MTR Halduse OÜ
T519-19
T519-19 20.02.2019
Luunja vald Veibri küla. Aasavälja tee 13 elamu vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Alt ja Ülevalt
T45/2016
T45/2016 30.11.2016
Ollilaane kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
T439/09
T439/09 24.02.2011
Toonekure tee 14, Põvvatu küla, Luunja vald
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T43/2020
T43/2020 29.08.2022
OÜ Taimistu laohoone elektrivarustuse rekonstrueerimise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
T424/09
T424/09 24.02.2011
Tartumaa Luunja vald Lohkva küla Aiandi tee tänavavalgustuse teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
MTR Halduse OÜ
T40-15
T40-15 02.06.2015
Kaasiku kinnistu gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-397-06
T-397-06 19.01.2011
Parkmetsa kinnistu, Kabina küla, Luunja vald. Parkmetsa kinnistule rajatud tiigi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Alt ja Ülevalt
T38/2022
T38/2022 28.10.2022
Tartu maakond, Luunja vald, Veibri küla, Aasavälja tee 15
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
OÜ GPP
T38-0504-2022-E
T38-0504-2022-E 28.10.2022
Aruheina tee 10 madalsurve gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-372-07
T-372-07 29.04.2011
Luunja vald Veibri küla. Kaare tee 3 üksikelamu vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Alt ja Ülevalt
T37/2017
T37/2017 05.10.2017
Luunja vald, Veibri küla, Aasavälja tee 15
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPP
T37-0504-2022-E
T37-0504-2022-E 28.10.2022
Luunja vald, Toonekure tee 11 üksikelamu vee- ja kanalisatsiooni- ja sajuveekanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ Alt ja Ülevalt
T36/2018
T36/2018 19.09.2018
Ratsu tee 3 vee-, sademevee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-348-19
T-348-19 18.10.2019
Tartumaa Luunja vald Kabina küla Sinilille kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T345-17
T345-17 10.08.2017
Tartu-Luunja-Melliste-Võnnu teerist sidetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ GEOPARTNER
T-34
T-34 03.03.2011
Pajula kü gaasitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-338-08
T-338-08 31.03.2011
Tartumaa Luunja vald Sirgu küla Akki kinnistu sidekaabli teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
MTR Halduse OÜ
T330-17
T330-17 17.07.2017
Lohkva küla, Ridaküla tee 2
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-319-22
T-319-22 30.12.2022
Parve põik 2, Palmako elektrikaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
OÜ GPK PARTNERID
T-316-18
T-316-18 31.10.2018
Vahtramäe tee 2 vee-, sademevee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-308-19
T-308-19 25.08.2020
Kaalukoja põik 3 vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-306-19
T-306-19 22.06.2020
Aliise tee 15 gaasitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-301-08
T-301-08 31.03.2011
Vahtramäe tee 2 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
T-300-19
T-300-19 06.08.2020
Aruheina tee 6 vee-, sademevee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-300-17
T-300-17 09.07.2018
Tartumaa Luunja vald Lohkva küla Kaariku tee 4 vee- ja kanalitrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
MTR Halduse OÜ
T296-16
T296-16 07.12.2016
Aliise tee 5 gaasitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-277-07
T-277-07 31.03.2011
Siniliilia tee 1 gaasitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-275-07
T-275-07 29.04.2011
Tuleviku tee 7 vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-271-19
T-271-19 24.09.2019
Tartumaa Luunja vald Lohkva küla Metsasarve tee 1_1 kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T259-16
T259-16 25.10.2016
Tartumaa Luunja vald Kavastu küla Savi kü kanalisatsiooni teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
MTR Halduse OÜ
T255-16
T255-16 25.08.2016
Timmi tee kinnistutel asuvate elamute elekrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
T-255/07
T-255/07 24.02.2011
Siniliilia tee 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOPARTNER
T-252-06
T-252-06 29.04.2011
Siniliilia tee 4 elektri- ja sidekaabli reservtorude teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
T-252-06
T-252-06 29.04.2011
Siniliilia tee 4 gaasitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-252-06
T-252-06 29.04.2011
Tartumaa Luunja vald Lohkva küla Kaalukoja põik 3,5,7 kinnistute elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T251-16
T251-16 04.10.2016
Tartumaa Luunja vald Lohkva küla Keldriaugu tee 1,3,5 kinnistute elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T250-16
T250-16 04.10.2016
Uus-Veeriku tee 30 // 32 gaasitrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-250-06
T-250-06 29.04.2011
Uus-Veeriku tee 30 // 32 veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GEOPARTNER
T-250-06
T-250-06 29.04.2011
Luunja, Käbi tn vee- ja kanalisatsiooni teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-240-15
T-240-15 23.05.2016
Ella tee kinnistutel asuvate elamute elekrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
T-240/07
T-240/07 08.02.2011
Tartumaa Luunja vald Luunja alevik Maanteeameti tänavavalgustuse elektriliitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus, Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T237-16
T237-16 04.10.2016
Haljasmäe kü gaasitrassiga liitumine Madalsurve gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-237-07
T-237-07 31.03.2011
Aliise tee 3 madalsurve gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ GEOPARTNER
T-236-07
T-236-07 31.03.2011
Leiti 1205 kirjet.