Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tuleviku tee 7 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-248-19
V-248-19 20.11.2019
Kaalukoja põik 3 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-224-19
V-224-19 09.09.2019
Kavastu tuletõrje veemahuti teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-222-15
V-222-15 28.09.2015
Toonekure tee 9 hoone vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-171-17
V-171-17 13.07.2017
Uus tn 22 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-104-13
V-104-13 02.10.2013
Luunja alevik, Jõesadama tn 10
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Sadevesi, Elekter madalpinge)
OÜ GPK PARTNERID
V-028-23
V-028-23 16.08.2023
Lillevälja tee 5 vundament
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-011-17
V-011-17 22.05.2017
Lillevälja tee 3 vundament
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-002-17
V-002-17 22.05.2017
Vankri tee 34, Kakumetsa küla
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-6159T
TT-6159T 31.01.2022
Luunja, Jõesadama 2 topo-geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-5791T
TT-5791T 21.01.2021
Kaunase pst 68b ja Annemõisa 1a kruntide ja lähiala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4740T
TT-4740T
Kaust: 22827D
19.02.2018
Anne 110/25/15/10 kV alajaam, Topo-geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4395T-11
TT-4395T-11 07.03.2018
Linnupesa tee 5 (katastritunnus 43201:001:1052) topo-geodeetilised uuringud
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3784T
TT-3784T 11.03.2015
Annemõisa 1a, Annemõisa 6 ja lähiala topo-geodeetilised uuringud
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3407T
TT-3407T
Kaust: 18150
05.07.2017
Tartu idaringi (Narva mnt ja Võru mnt vahel) geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-2453T
TT-2453T
Kaust: 15875
22.04.2019
Tartu idaringi (Narva mnt ja Võru mnt vahel) topo-geodeetilised uurimistööd. 1. etapp (M 1:2000)
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-2452T
TT-2452T
Kaust: 14111
17.07.2017
Lohkva küla, Aiandi tee piirkonna topo-geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Kanalisatsioon)
OÜ ARMGAL
TÖÖ NR. EGA-8/22
TÖÖ NR. EGA-8/22 14.07.2022
Kellukese vkt 26 kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
TÖÖ NR. EGA-2/22
TÖÖ NR. EGA-2/22 12.05.2022
Luunja vald, Veibri küla, Siniliilia tee 10
Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-9/2017
TMB-9/2017 05.05.2017
Luunja vald, Põvvatu küla, Rästa
Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-32/2015
TMB-32/2015 02.11.2015
Pilka küla septiku ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Geoweb OÜ
TM22006
TM22006 01.02.2022
Aura kinnistu gaasipaigaldise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9523T
TJ-9523T 22.10.2014
Aasavälja tee 11 gaasiga liitumine
Teostusmõõdistus (Gaas)
Projektron OÜ
TJ-530819
TJ-530819 26.11.2019
Keldriaugu 6 topo-geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-3530T
TJ-3530T 17.04.2014
Aliise tee 9, Veibri kinnistusisene gaasitrass
Teostusmõõdistus (Gaas)
Projektron OÜ
TJ-240420
TJ-240420 22.07.2020
Vankri tee 34
Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-12029T
TJ-12029T 16.08.2023
Vankri tee 34
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-12029T
TJ-12029T 16.08.2023
Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Vankri tee 4
Teostusmõõdistus (Muu, Elekter madalpinge, Vesi, Kanalisatsioon)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-12011T
TJ-12011T 14.07.2022
Vankri tee 33
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11901T
TJ-11901T 24.03.2022
Kakumetsa küla, Vankri tee 2
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11900T
TJ-11900T 24.03.2022
Lohkva lasteaia mängulaeva teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Muu)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11389T
TJ-11389T 03.08.2020
Idapoolse ringtee 3. ehitusala maagaasi jahutustorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10314
TJ-10314 05.10.2018
Kesakanni tee 73 VK teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-000T
TJ-000T 03.01.2020
Jõeharu põik 8, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG534
TG534 16.08.2023
Puurkaevu, Kabina küla, Luunja vald, Tartumaa
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG511
TG511 16.08.2023
Tartumaa, Luunja vald, Kavastu küla, Jõe
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG356
TG356 27.01.2023
Valguse tee 6 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG210
TG210 13.01.2021
Ristimetsa geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG129
TG129 28.05.2020
Timmi tee 14 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG115
TG115 30.03.2020
Geodeetiline alusplaan Ratsu ja Kaariku teedele kuni Põvvatu - Luunja teeni tänavavalgustuse projekteerimiseks
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG077
TG077 11.11.2019
Soojuse tee 13 sadeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG017
TG017 21.02.2019
Kavastu puurkaevu planeeringu geodeetiline uurimistöö
Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG0116GEO
TG0116GEO 29.01.2016
Timmi tee 14 liitumine elektrivõrguga, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO180_12-18
TEO180_12-18 05.03.2019
Peru tee 11 kinnistu liitumine, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO174_10-21
TEO174_10-21 31.01.2022
Kollu tee 3 kinnistu elektriliitumine, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO170_12-18
TEO170_12-18 05.03.2019
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Side)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO170_11-22
TEO170_11-22 27.01.2023
Ratasvälja tee 45 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO166_10-21
TEO166_10-21 31.01.2022
Veibri tee 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO145_10-22
TEO145_10-22 23.01.2023
Pajula tee 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO144_10-20
TEO144_10-20 29.10.2020
Metsa väikekoht 7 elektriliitumise ümberehitus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO137_11-16
TEO137_11-16 03.02.2017
Leiti 1245 kirjet.