Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tuleviku tee 7 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-248-19
V-248-19 20.11.2019
Kaalukoja põik 3 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-224-19
V-224-19 09.09.2019
Kavastu tuletõrje veemahuti teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-222-15
V-222-15 28.09.2015
Toonekure tee 9 hoone vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-171-17
V-171-17 13.07.2017
Uus tn 22 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-104-13
V-104-13 02.10.2013
Lillevälja tee 5 vundament
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-011-17
V-011-17 22.05.2017
Lillevälja tee 3 vundament
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-002-17
V-002-17 22.05.2017
Vankri tee 34, Kakumetsa küla
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-6159T
TT-6159T 31.01.2022
Luunja, Jõesadama 2 topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-5791T
TT-5791T 21.01.2021
Kaunase pst 68b ja Annemõisa 1a kruntide ja lähiala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4740T
TT-4740T
Kaust: 22827D
19.02.2018
Anne 110/25/15/10 kV alajaam, Topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-4395T-11
TT-4395T-11 07.03.2018
Linnupesa tee 5 (katastritunnus 43201:001:1052) topo-geodeetilised uuringud
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3784T
TT-3784T 11.03.2015
Annemõisa 1a, Annemõisa 6 ja lähiala topo-geodeetilised uuringud
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3407T
TT-3407T
Kaust: 18150
05.07.2017
Tartu idaringi (Narva mnt ja Võru mnt vahel) geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-2453T
TT-2453T
Kaust: 15875
22.04.2019
Tartu idaringi (Narva mnt ja Võru mnt vahel) topo-geodeetilised uurimistööd. 1. etapp (M 1:2000)
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-2452T
TT-2452T
Kaust: 14111
17.07.2017
Lohkva küla, Aiandi tee piirkonna topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
TÖÖ NR. EGA-8/22
TÖÖ NR. EGA-8/22 14.07.2022
Kellukese vkt 26 kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
TÖÖ NR. EGA-2/22
TÖÖ NR. EGA-2/22 12.05.2022
Luunja vald, Veibri küla, Siniliilia tee 10
 • Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-9/2017
TMB-9/2017 05.05.2017
Luunja vald, Põvvatu küla, Rästa
 • Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-32/2015
TMB-32/2015 02.11.2015
Pilka küla septiku ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM22006
TM22006 01.02.2022
Aura kinnistu gaasipaigaldise teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9523T
TJ-9523T 22.10.2014
Aasavälja tee 11 gaasiga liitumine
 • Teostusmõõdistus
Projektron OÜ
TJ-530819
TJ-530819 26.11.2019
Keldriaugu 6 topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-3530T
TJ-3530T 17.04.2014
Aliise tee 9, Veibri kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
Projektron OÜ
TJ-240420
TJ-240420 22.07.2020
Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Vankri tee 4
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-12011T
TJ-12011T 14.07.2022
Vankri tee 33
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11901T
TJ-11901T 24.03.2022
Kakumetsa küla, Vankri tee 2
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11900T
TJ-11900T 24.03.2022
Lohkva lasteaia mängulaeva teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11389T
TJ-11389T 03.08.2020
Idapoolse ringtee 3. ehitusala maagaasi jahutustorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10314
TJ-10314 05.10.2018
Kesakanni tee 73 VK teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-000T
TJ-000T 03.01.2020
Tartumaa, Luunja vald, Kavastu küla, Jõe
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG356
TG356 27.01.2023
Valguse tee 6 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG210
TG210 13.01.2021
Ristimetsa geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG129
TG129 28.05.2020
Timmi tee 14 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG115
TG115 30.03.2020
Geodeetiline alusplaan Ratsu ja Kaariku teedele kuni Põvvatu - Luunja teeni tänavavalgustuse projekteerimiseks
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG077
TG077 11.11.2019
Soojuse tee 13 sadeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG017
TG017 21.02.2019
Kavastu puurkaevu planeeringu geodeetiline uurimistöö
 • Geodeetiline alusplaan
Tee-Geodeesia OÜ
TG0116GEO
TG0116GEO 29.01.2016
Timmi tee 14 liitumine elektrivõrguga, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO180_12-18
TEO180_12-18 05.03.2019
Peru tee 11 kinnistu liitumine, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO174_10-21
TEO174_10-21 31.01.2022
Kollu tee 3 kinnistu elektriliitumine, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO170_12-18
TEO170_12-18 05.03.2019
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO170_11-22
TEO170_11-22 27.01.2023
Ratasvälja tee 45 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO166_10-21
TEO166_10-21 31.01.2022
Veibri tee 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO145_10-22
TEO145_10-22 23.01.2023
Pajula tee 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO144_10-20
TEO144_10-20 29.10.2020
Metsa väikekoht 7 elektriliitumise ümberehitus
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO137_11-16
TEO137_11-16 03.02.2017
Võrgu ümberehitus Parkmetsa teel Põvvatu külas Luunja vallas Tartumaal
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO137_08-19
TEO137_08-19 03.10.2019
Lennuka liitumine elektrivõrguga, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO135_10-18
TEO135_10-18 25.10.2018
Luunja vald, Lohkva küla, Kulliraja tee 2 kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO134_10-20
TEO134_10-20 09.11.2020
Peru tee 11 päikeseelektrijaama liitumine - liitumispunkti toite ümberehitus
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO131_08-19
TEO131_08-19 30.08.2019
Palmako ja Vilja alajaama vahelise 15 kV kaablitrassi muutmine
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO129_10-16
TEO129_10-16 03.02.2017
Leiti 1184 kirjet.